RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA i CONTROLLING w PRAKTYCE

nauczanie Finansowe,Księgowe (zaplanowane na: 2011-11-24 do 2011-11-26) nauczanie skierowane jest do:

Kadry zarządzającej od najwyższego do operacyjnego szczebla.
Pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie danych koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania ( działów finansowych ,controllingu ,księgowości ..)

 
Celem szkolenia jest:

Zapoznanie się i poszerzenie wiedzy dotyczącej koncepcji controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Prezentacja skutecznych narzędzi zarządzania informacją o kosztach, metod zwiększania efektywności kosztów i skutecznego kontrolowania kosztów

 
Program zawiera liczne warsztaty obliczeniowe w obszarze controllingu, budżetowania oraz rachunku kosztów.
nauczanie ma charakter praktyczny i warsztatowy , zostało przygotowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie wykładowcy zdobyte podczas pracy doradczej i szkoleniowej. Część ćwiczeń zaplanowana została z wykorzystaniem laptopów dlatego razem ze zgłoszeniem udziału prosimy o informację, czy będą Państwo mogli przywieźć na nauczanie notebooka z oprogramowaniem(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA i CONTROLLING w PRAKTYCE – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych.