Reklama, reprezentacja oraz inne działania marketingowe na gruncie podatku VAT oraz podatków dochodo

Podnieś swoje kwalifikacje wiedzę w temacie szkolenia kursu Reklama, reprezentacja oraz inne działania marketingowe na gruncie podatku VAT oraz podatków dochodo – program spotkania gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Finansowe,Księgowe,podatki,podatki (zaplanowane na: 2012-04-26,2012-04-23) Reklama, reprezentacja oraz inne działania marketingowe na gruncie podatku VAT oraz podatków dochodowych po nowelizacji przepisów 1.04.2011
 
Program                1. Nowelizacja przepisów w zakresie podatku VAT i jej wpływ na działania marketingowe oraz inne nieodpłatne transakcje:a) zakres obowiązywania ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług,b) zgodność znowelizowanych przepisów z prawem unijnym – możliwości powoływania się na sprzeczność regulacji krajowych z prawem unijnym w przypadku sporu przed urzędem skarbowym,c) opodatkowanie nieodpłatnie przekazanych po nowelizacji przepisów towarów lub usług nabytych przed 1 kwietnia 2011 r.2. Zasady opodatkowania czynności nieodpłatnych po nowelizacji przepisów w zakresie podatku VAT:a) przekazanie towarów niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą,b) przekazanie i zużycie towarów w związku z prowadzoną działalnością,c) prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub części a obowiązek opodatkowania(…)

dokładne informacje na temat prowadzonego szkolenia kursu znajdziesz na stronie Reklama, reprezentacja oraz inne działania marketingowe na gruncie podatku VAT oraz podatków dochodo – informacje na temat ofert szkoleniowych firm szkoleniowych. nauczanie kurs Reklama, reprezentacja oraz inne działania marketingowe na gruncie podatku VAT oraz podatków dochodo zapewnia zdobycie uzyskanie kwalifikacji umiejętności.