Reklama, reprezentacja oraz inne działania marketingowe na gruncie podatku VAT oraz podatków dochodo

Marzec 27, 2012 No Comments

Podnieś swoje kwalifikacje wiedzę w temacie szkolenia kursu Reklama, reprezentacja oraz inne działania marketingowe na gruncie podatku VAT oraz podatków dochodo – program spotkania gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Finansowe,Księgowe,podatki,podatki (zaplanowane na: 2012-04-26,2012-04-23) Reklama, reprezentacja oraz inne działania marketingowe na gruncie podatku VAT oraz podatków dochodowych po nowelizacji przepisów 1.04.2011
 
Program                1. Nowelizacja przepisów w zakresie podatku VAT i jej wpływ na działania marketingowe oraz inne nieodpłatne transakcje:a) zakres obowiązywania ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług,b) zgodność znowelizowanych przepisów z prawem unijnym – możliwości powoływania się na sprzeczność regulacji krajowych z prawem unijnym w przypadku sporu przed urzędem skarbowym,c) opodatkowanie nieodpłatnie przekazanych po nowelizacji przepisów towarów lub usług nabytych przed 1 kwietnia 2011 r.2. Zasady opodatkowania czynności nieodpłatnych po nowelizacji przepisów w zakresie podatku VAT:a) przekazanie towarów niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą,b) przekazanie i zużycie towarów w związku z prowadzoną działalnością,c) prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub części a obowiązek opodatkowania(…)

dokładne informacje na temat prowadzonego szkolenia kursu znajdziesz na stronie Reklama, reprezentacja oraz inne działania marketingowe na gruncie podatku VAT oraz podatków dochodo – informacje na temat ofert szkoleniowych firm szkoleniowych. nauczanie kurs Reklama, reprezentacja oraz inne działania marketingowe na gruncie podatku VAT oraz podatków dochodo zapewnia zdobycie uzyskanie kwalifikacji umiejętności.

Szkolenia kursy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Czy warto czytać książki?

Czy warto czytać książki? W dzisiejszych czasach, w dobie internetu coraz mnie ludzi czyta książki w formie papierowej. Ja...

Polscy archeolodzy w Kolorado

Badania geofizyczne, specjalistyczną fotogrametryczną dokumentację rysunkową i fotograficzną w obrębie siedmiu stanowisk archeologicznych w kanionach Rock Creek Canyon i...