ROZWÓJ TURYSTYKI I PRODUKT TURYSTYCZNY

nauczanie Dotacje Europejskie,Turystyczne,pozyskiwanie środków,marketing (zaplanowane na: termin do ustalenia z organizatorem) Oferta szklenia i doradztwa jest skierowana do samorządów terytorialnych, przedsiębiorców branży turystycznej i organizacji wspierających rozwój turystyki.
Celem szkoleń jest: wzrost konkurencyjności sektora turystyki regionalnej poprzez stworzenie konkurencyjnych regionalnych produktów turystycznych, podniesienie kwalifikacji pracowników urzędów miast i gmin oraz osób zatrudnionych w branży turystycznej, co doprowadzi do poprawy jakości oferty turystycznej regionu i skuteczniejszej promocji województwa.
Program szkoleń obejmuje wykłady, seminaria oraz część warsztatową wdrażającą zdobytą wiedzę i umiejętności.
nauczanie prowadzi wykwalifikowany trener, specjalista ds. turystyki.
 
Program szkolenia:
 
1. Rozwój turystyki w regionie

Trendy rozwoju turystyki na świecie

Krajowy i międzynarodowy ruch turystyczny

Rola i miejsce turystyki w rozwoju gospodarczym

Stan zasobów turystycznych

Stan polityki rozwojowej lokalnej, regionalnej, w tym turystyki

Uwarunkowania rynku turystycznego(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie ROZWÓJ TURYSTYKI I PRODUKT TURYSTYCZNY – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych.