Samodzielny księgowy w małej i średniej firmie

Ramowy program nauczania:

1. RACHUNKOWOŚĆ Z ELEMENTAMI ETYKI ZAWODOWEJ

2. ROZLICZANIE PODATKÓW W MAŁEJ I ŚREDNIEJ FIRMIE

3. PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, EWIDENCJI VAT ZAKUPU I SPRZEDAŻY

3. ROZLICZANIE ZUS

 

 

Szkolenie: 3 dni: 28 maja, 4 czerwca, 11 czerwca 2011r. (soboty)