Savoir – Vivre z elementami protokołu dyplomatycznego w biznesie – warsztaty praktyczne.

Zaproszenie na nauczanie kurs Savoir – Vivre z elementami protokołu dyplomatycznego w biznesie – warsztaty praktyczne. – uczestnictwo w danym spotkaniu gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Biznesowe,Umiejętności osobiste,umiejętności osobiste,autoprezentacja (zaplanowane na: 2012-02-29) Savoir – Vivre z elementami protokołu dyplomatycznego w biznesie – warsztaty praktyczne.
 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 
Termin Szkolenia
29.02.2012 – 29.02.2012 Warszawa

Informacje organizacyjne:
-czas trwania szkolenia – 1 dzień (8h);
-w programie szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz luch;-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
 
Cel szkolenia:
-zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami savoir vivre’u funkcjonującymi w kontaktach zawodowych;-wskazanie zasad poprawnego zachowania w trakcie powszechnych sytuacji związanych z życiem zawodowym – takich jak wymiana wizytówek, powitania, oficjalne wizyty;-rozwinięcie w uczestnikach umiejętności swobodnego poruszania się w sferze społecznej;-podniesienie poziomu pewności siebie uczestników w kontaktach zawodowych.
Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie Savoir – Vivre z elementami protokołu dyplomatycznego w biznesie – warsztaty praktyczne. – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych. nauczanie kurs Savoir – Vivre z elementami protokołu dyplomatycznego w biznesie – warsztaty praktyczne. zapewnia najlepsze kwalifikacje umiejętności