Specjalista ds. funduszy unijnych

Sierpień 19, 2011 No Comments

Program kursu:
Dzień I
1. źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych
a) Fundusze Strukturalne
– Założenia, cele, zadania,
– Przedstawienie Programów Operacyjnych na lata 2007 -2013:
• 16 Regionalnych Programów Operacyjnych
• PO Infrastruktura i Środowisko
• PO Kapitał Ludzki
• PO Innowacyjna Gospodarka
• PO Rozwój Polski Wschodniej
b) Źródła niepubliczne (kredyt, leasing, factoring, venture-capital, pożyczki, poręczenia)
2. pomoc publiczna
a) Pojęcie pomocy publicznej, jej cechy
b) R(…)

Zobacz na stronie kursu szkolenia więcej informacji – Specjalista ds. funduszy unijnych

Szkolenia kursy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Czy warto czytać książki?

Czy warto czytać książki? W dzisiejszych czasach, w dobie internetu coraz mnie ludzi czyta książki w formie papierowej. Ja...

Polscy archeolodzy w Kolorado

Badania geofizyczne, specjalistyczną fotogrametryczną dokumentację rysunkową i fotograficzną w obrębie siedmiu stanowisk archeologicznych w kanionach Rock Creek Canyon i...