SPECJALISTA POMOCY PUBLICZNEJ DE MINIMIS

nauczanie Prawne,Administracja,pomoc społeczna,administracji publicznej (zaplanowane na: termin do ustalenia z organizatorem) UCZESTNICY SZKOLENIAnauczanie skierowane jest w szczególności do pracowników podmiotów udzielających pomocy publicznej de minimis, przedsiębiorców zamierzających skorzystać z pomocy publicznej de minimis, pracowników działów szkoleń, trenerów, osób pragnących poznać od podstaw tematykę tego rodzaju pomocy, osób pragnących pogłębić swoją dotychczasową wiedzę w tej dziedzinie oraz wszystkich osób pragnących rozwijać się i nabywać nowe kwalifikacje i umiejętności. nauczanie odbywa się w formie warsztatów, dyskusji oraz elementów wykładu. W trakcie szkolenia uczestnicy nabywają praktyczną wiedzę dotyczącą pomocy de minimis oraz uzyskują odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące tematyki szkolenia do zastosowania w pracy zarówno przez podmiot udzielający pomocy de minimis jak i podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
nauczanie pozwoli Tobie poznać znaczenie poszczególnych pojęć niezbędnych w pracy z pomocą de minimis, odnaleźć się w gąszczu przepisów i(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie SPECJALISTA POMOCY PUBLICZNEJ DE MINIMIS – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych.