Sporządzanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej Budynku

nauczanie Budowlane (zaplanowane na: 2011-06-04 do 2011-06-12) Szanowni Państwo !
 
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym cyklu szkoleniowym z zakresu  Sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej Budynku w ramach projektu „Akademia Certyfikacji”. Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny.
 
Projekt skierowany jest do osób, które  spełniają wszystkie poniższe kryteria :
-osoby powyżej 45 roku życia
-zamieszkałe  na terenie woj. Śląskiego
-pracujące na terenie woj. Śląskiego
– osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej
-posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej
 
Projekt zakłada udział w dwóch szkoleniach:
I Sporządzanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej Budynku (32h zajęć; tj. 4 dni x 8h zajęć)
Omówienie metodyki wykonywania świadectw i ćwiczenia mające na celu podniesienie umiejętności praktycznych:
-podstawy prawne
-ocena stanu ochrony cieplnej budynku
-OŹE
-metodyka obliczeń
-wykonywanie szkoleniowych(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie Sporządzanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej Budynku – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych.