Style kierowania w firmie

Kierowanie jest to proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania pracy członków (pracowników) organizacji (firmy) oraz wykorzystywania wszelkich dostępnych zasobów firmy do osiągnięcia jej celów.

 

Stylem kierowania określić można specyficzne techniki, czyli zestawy bodźców, dzięki którym przełożony może oddziaływać na pracowników.


Kierownik może stosować jednocześnie kilka technik kierowania w zależności od sytuacji i celów jakie ma zamiar osiągnąć.

 

Czynniki, które mają wpływ na wybór stylu kierowania to, przede wszystkim:
– cechy osobowości kierownika
– szczebel instancyjny
– indywidualne cechy poszczególnych pracowników
– sytuacja firmy

 

[note]

Style kierowania w małej firmie

Rola małych i średnich przedsiębiorstw stale rośnie. Obecnie ich liczba w znacznym stopniu przekracza ilość przedsiębiorstw państwowych. Jest to związane z prywatyzacją oraz rozwojem gospodarki rynkowej

[/note]

Sposób zachowania się kierownika w poszczególnych sytuacjach zależy zatem od:
– potencjału menedżera, na który składa się: wiedza fachowa, wykształcenie, umiejętność oceny, współpraca z ludźmi, odwaga, umiejętności organizatorskie, trafność podejmowania decyzji
– potencjału podwładnych: ich wykształcenia, zdobytej wiedzy fachowej, doświadczenia, umiejętności pracy w zespole, zaufania do przełożonego

– rodzaju sytuacji, czyli środowiska pracy kierownika
– zasad i technik kooperacji panujących w danej firmie.

 

[note]Szkolenia dla kierowników umożliwiają poznanie wszelkiego rodzaju skutecznych metod wprowadzenia firmy, organizacji. Każdy kierownik powinien dbać o swoje kompetencji i starać się systematycznie zdobywać nową wiedzę w zarządzaniu kierowaniu.[/note]

 

Zadaniem kierownika jest zapewnienie współdziałania pracowników ze sobą i mobilizowanie ich do wypełniania powierzonych im zadań i realizacji celów. Jednakże, narzucając pracownikom obowiązki, kierownik nie może lekceważyć oczekiwań i postaw swoich podwładnych. Dobry menedżer powinien zatem być dyplomatą, politykiem, rozjemcą, kanałem informacyjnym. Musi być odpowiedzialny i gotowy do podejmowania trudnych decyzji. Od niego bowiem zależy sukces firmy poprzez sprawne kierowanie pracownikami.

Jedna myśl do “Style kierowania w firmie”

Możliwość komentowania jest wyłączona.