Systemy oceny pracowników

Zaproszenie na nauczanie kurs Systemy oceny pracowników – uczestnictwo w danym spotkaniu gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Dział Personalny HR,Zarządzanie (zaplanowane na: termin do ustalenia z organizatorem) Informacja o szkoleniu
Przedstawione nauczanie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.trafalska@adept.info.pl.

Adresaci szkolenia
nauczanie skierowane jest do specjalistów działów HR, kadry kierowniczej.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy, umiejętności oraz narzędzi niezbędnych do zaprojektowania i efektywnego wdrożenia systemu ocen pracowniczych, jako integralnej części całego systemu zarządzania zasobami ludzkimi  w organizacji.

Program szkolenia
1. Wprowadzenie     
• Istota ocen pracowniczych.   
• Korzyści i obawy związane z oceną pracowniczą.   
2. Zasady i kryteria oceny pracowników.
• Kryteria efektywnościowe.
• Kryteria kwalifikacyjne.
• Kryteria osobowościowe.
• Kryteria behawioralne.                           (…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie Systemy oceny pracowników – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych. nauczanie kurs Systemy oceny pracowników zapewnia najlepsze kwalifikacje umiejętności