Szkolenia

Szkolenie, kurs jest to zorganizowany proces, który wyposaża nas w wiedzę zarówno praktyczną jak i merytoryczną oraz rozwija nasze umiejętności. Celem każdego szkolenia jest podnoszenie kwalifikacji w zakresie tematycznym przez nieokreślonym.


 

ARIERA

Zasadniczo, szkolenia można podzielić na dwie kategorie: szkolenia miękkie i szkolenia twarde.

 

Szkolenia miękkie zawierają edukację i ćwiczenie umiejętności personalnych. Tematykę, którą najczęściej dotyczą tego typu szkoleń to komunikacja, motywowanie, wpływanie na innych, umiejętności interpersonalne, negocjowanie i rozwój osobisty. Natomiast szkolenia twarde dotyczą wiedzy merytorycznej, niezbędnej do wykonywania konkretnych obowiązków. Głównym ich celem jest wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Do szkoleń twardych należą przede wszystkim szkolenia informatyczne, aplikacyjne, techniczne, związane z nabywaniem wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy, potrzebnej do rozwijania kluczowych kompetencji pracowników. Szkolenia, kursy coraz rzadziej są traktowane jako dodatkowy bonus, stają się one narzędziem wspierającym rzeczywiste potrzeby rozwojowe pracowników, bywają sposobem motywacji. Dość powszechnym zjawiskiem jest inwestowanie pracodawców w rozwijanie umiejętności twardych u pracowników