Szkolenia

Czerwiec 16, 2011 No Comments

Szkolenie, kurs jest to zorganizowany proces, który wyposaża nas w wiedzę zarówno praktyczną jak i merytoryczną oraz rozwija nasze umiejętności. Celem każdego szkolenia jest podnoszenie kwalifikacji w zakresie tematycznym przez nieokreślonym.


 

ARIERA

Zasadniczo, szkolenia można podzielić na dwie kategorie: szkolenia miękkie i szkolenia twarde.

 

Szkolenia miękkie zawierają edukację i ćwiczenie umiejętności personalnych. Tematykę, którą najczęściej dotyczą tego typu szkoleń to komunikacja, motywowanie, wpływanie na innych, umiejętności interpersonalne, negocjowanie i rozwój osobisty. Natomiast szkolenia twarde dotyczą wiedzy merytorycznej, niezbędnej do wykonywania konkretnych obowiązków. Głównym ich celem jest wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Do szkoleń twardych należą przede wszystkim szkolenia informatyczne, aplikacyjne, techniczne, związane z nabywaniem wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy, potrzebnej do rozwijania kluczowych kompetencji pracowników. Szkolenia, kursy coraz rzadziej są traktowane jako dodatkowy bonus, stają się one narzędziem wspierającym rzeczywiste potrzeby rozwojowe pracowników, bywają sposobem motywacji. Dość powszechnym zjawiskiem jest inwestowanie pracodawców w rozwijanie umiejętności twardych u pracowników

Tags: , , , , Oferty edukacyjne, Skuteczna nauka, Szkolenia kursy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Czy warto czytać książki?

Czy warto czytać książki? W dzisiejszych czasach, w dobie internetu coraz mnie ludzi czyta książki w formie papierowej. Ja...

Polscy archeolodzy w Kolorado

Badania geofizyczne, specjalistyczną fotogrametryczną dokumentację rysunkową i fotograficzną w obrębie siedmiu stanowisk archeologicznych w kanionach Rock Creek Canyon i...