Szkolenie dla pracowników działów Kadr- poziom zaawansowany

Podnieś swoje kwalifikacje wiedzę w temacie szkolenia kursu nauczanie dla pracowników działów Kadr- poziom zaawansowany – program spotkania gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Księgowe,Dział Personalny HR,rekrutacja i selekcja personelu,kadry i płace,prawne,inne (zaplanowane na: 2012-08-29 do 2012-08-30)
Adresaci szkolenia:
• Absolwenci kursów personalnych i działów kadr, którzy chcą zaktualizować i poszerzyć swoją wiedzę. • Doświadczeni pracownicy działów kadr, którzy są zainteresowani ciągłym podnoszeniem swoich kwalifikacji. • Pracownicy działów personalnych oraz osoby kierujące pracą tych działów. Szczególnie zapraszamy absolwentów kursów SEKA S.A.. nauczanie będzie okazją do spotkania z osobami poznanymi na naszych kursach, a przede wszystkim do wymiany doświadczeń. 

Korzyści dla uczestnika:
• Poznanie aktualnych uregulowań prawnych dotyczących prawa pracy. • Doskonalenie umiejętności stosowania wspomnianych regulacji w praktyce. • Poszerzenie wiedzy o aktualne orzecznictwo sądowe, praktykę i interpretacje organów kontroli. • Ugruntowanie wiedzy oraz poszerzenie umiejętności w zakresie stosunków pracy, bezpiecznego dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie ZFŚS, prawa pracy i czasu pracy. 
Metody szkolenia:

wykład,
dyskusja grupy na omawiane tematy na tle doświadczeń praktyki(…)

dokładne informacje na temat prowadzonego szkolenia kursu znajdziesz na stronie nauczanie dla pracowników działów Kadr- poziom zaawansowany – informacje na temat ofert szkoleniowych firm szkoleniowych. nauczanie kurs nauczanie dla pracowników działów Kadr- poziom zaawansowany zapewnia zdobycie uzyskanie kwalifikacji umiejętności.