Szkolenie w zakresie czasu pracy kierowcy

nauczanie Zawodowe,Motoryzacyjne (zaplanowane na: 2011-06-29) Cele i zakres szkolenia:
Warsztaty dotyczące czasu pracy kierowców obejmują wspólnotowe i krajowe przepisy prawa oraz umowę AETR, zgodnie z którą rozliczany jest kierowca poza granicami Unii Europejskiej. Podczas zajęć prezentowane są przykłady prawidłowego podziału dziennego czasu jazdy i odpoczynków. Omawiane są również błędy popełniane przez kierowców w tym zakresie.
Uczestnicy warsztatów rozwiązują samodzielnie przedstawione zadania problemowe. Prawidłowe rozwiązania są następnie omawiane przez wykładowcę.

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie nauczanie w zakresie czasu pracy kierowcy – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych.