Koncepcja organizacji uczącej się

Według P.Senge organizacją uczącą się jest „grupa ludzi wyjątkowo ze sobą zgranych
– ufających sobie, wzmacniających nawzajem swoje silne strony oraz wyrównujących swoje
braki, którzy mają wspólne cele większe niż cele indywidualne i osiągają wspaniałe
rezultaty”.

Czytaj dalej Koncepcja organizacji uczącej się