VAT 2012 – 10 najważniejszych problemów w orzecznictwie ETS, NSA i wojewódzkich sądów administracyjn

Podnieś swoje kwalifikacje wiedzę w temacie szkolenia kursu VAT 2012 – 10 najważniejszych problemów w orzecznictwie ETS, NSA i wojewódzkich sądów administracyjn – program spotkania gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Finansowe,Księgowe,podatki,podatki (zaplanowane na: 2012-04-18,2012-04-16,2012-04-04) VAT 2012 – 10 najważniejszych problemów w orzecznictwie ETS, NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych i 10 najczęściej zadawanych pytań
 
Program    10 NAJWAŻNIEJSZYCH PROBLEMÓW W ORZECZNICTWIE1. Pojęcie działalności gospodarczej a VAT – wyrok ETS z 15 września 2011 r. w połączonych sprawach J. Słaby (C-180/10) oraz E. Kuć, H. Jeziorska-Kuć (C-181/10) oraz najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie opodatkowania sprzedaży działek:a) działalność handlowa, usługowa i produkcyjna jako działalność gospodarcza,b) analiza art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 9 ust. 1 i art. 12 Dyrektywy 2006/112/WE,c) częstotliwość transakcji a pojęcie działalności gospodarczej,d) okoliczności i zamiar nabycia towaru a jego odsprzedaż,e) majątek prywatny a majątek związany z działalnością gospodarczą,f) rolnik jako podatnik VAT.2. Proces przygotowawczy do rozpoczęcia działalności gospodarczej a prawo do odliczenia od zakupów dokonanych przed powstaniem podmiotu(…)

dokładne informacje na temat prowadzonego szkolenia kursu znajdziesz na stronie VAT 2012 – 10 najważniejszych problemów w orzecznictwie ETS, NSA i wojewódzkich sądów administracyjn – informacje na temat ofert szkoleniowych firm szkoleniowych. nauczanie kurs VAT 2012 – 10 najważniejszych problemów w orzecznictwie ETS, NSA i wojewódzkich sądów administracyjn zapewnia zdobycie uzyskanie kwalifikacji umiejętności.