WYCENA I ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA (Value-Based Management)

Czerwiec 21, 2011 No Comments

nauczanie Finansowe (zaplanowane na: 2011-12-05 do 2011-12-07) nauczanie  skierowane jest  do dyrektorów finansowych, analityków i konsultantów, kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, menedżerów zajmujących się kreowaniem wartości przedsiębiorstw oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką. 
 
Cele szkolenia:

prezentacja  metod wyceny przedsiębiorstw
ukazanie praktycznych zastosowań instrumentów wspomagających kreowanie wartości dla właścicieli
przedstawienie możliwości tworzenia własnych narzędzi zarządzania wartością przedsiębiorstwa

 
PROGRAM SZKOLENIA

Cel działalności przedsiębiorstwa z punktu widzenia właścicieli
Praktyczne uwarunkowania wyceny przedsiębiorstw:

Przesłanki wyceny
Funkcje wyceny
Reguły wyceny

3.  Metody majątkowe stosowane w wycenie:

wartości aktywów netto
odtworzeniowa
likwidacyjna

4.  Podejście dochodowe do wyceny i zarządzania wartością:

metody szacowania przepływów pieniężnych – jak oszacować przepływy pieniężne dla właścicieli (equity cash flow) i wolne przepływy pieniężne (free cash flow)
kalkulacja kosztu kapitału(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie WYCENA I ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA (Value-Based Management) – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych.

Szkolenia kursy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Czy warto czytać książki?

Czy warto czytać książki? W dzisiejszych czasach, w dobie internetu coraz mnie ludzi czyta książki w formie papierowej. Ja...

Polscy archeolodzy w Kolorado

Badania geofizyczne, specjalistyczną fotogrametryczną dokumentację rysunkową i fotograficzną w obrębie siedmiu stanowisk archeologicznych w kanionach Rock Creek Canyon i...