Wypracowania prezentacje maturalne

Matura jest pierwszym w życiu tak poważnym egzaminem, dlatego wiele osób traktuje ją na serio. Jednak w ostatnich latach była ona modyfikowana i po reformie szkolnictwa doczekała się zmodyfikowanej postaci. Młodzi ludzie piszą na niej w pierwszym terminie wypracowania maturalne, co odbywa się na terenie macierzystej szkoły.

W trakcie tego muszą wykazywać się całkowitą samodzielnością a użycie jakichkolwiek pomocy naukowych (tradycyjnych papierowych ściąg czy powszechnych ostatnio urządzeń elektronicznych) może skończyć się wyrzuceniem egzaminowanego z sali. Można tego uniknąć, solidnie przygotowując się do egzaminu oraz stosując skuteczny schemat tworzenia tego typu pracy stylistycznej. Opiera się on na kilku elementach. Pierwszy z nich to analiza porównania dwóch tekstów – należy odszukać zasady przybliżenia owych tekstów, umiejscowić fragmenty w całości utworu, przedstawić ich bohaterów i realia utworu oraz przybliżyć jego problematykę.

 

Następnie wypracowania maturalne powinny zawierać rozwinięcie, na które składają się przedstawione przez maturzystów myśli oraz odpowiedzi na pytania, które zadano w temacie wypracowania. Prace maturalne w tym schemacie wieńczy zakończenie. Jest ono podsumowaniem rozwinięcia, gdzie ujmuje się porównanie a także ocenę (jej istota to stwierdzenie, czy obrazy są podobne, mają wspólne elementy lub czy są sprzeczne ze sobą). W wersji ustnej egzaminu dojrzałości przedstawiane są prezentacje maturalne. W porównaniu z wypracowaniami, mają ogromną zaletę – nie trzeba ich tworzyć w czasie trwania egzaminu dojrzałości, jednocześnie pilnując by zdążyć z czasem. Maturzysta ma na przygotowanie prezentacji wiele czasu i robi to w domu, posiadając nieskrępowany dostęp do wielu materiałów. W praktyce służy to jednak wielu nadużyciom – wystarczy wejść do internetu a tam już od paru lat pojawia się mnóstwo osób, przygotowujących prace maturalnego tego typu na zlecenie za pewną opłatą bądź sprzedających prezentacje maturalne napisane kilka lat wcześniej.