Wywieranie wpływu na pracowników w środowisku produkcyjnym

Szkolenie Produkcja,Zarządzanie (zaplanowane na: 2011-09-22 do 2011-09-23) Cel szkolenia : zaprezentowanie skutecznych narzędzi motywowania i delegowania zadań w perspektywie krótko i długoterminowej tak aby uczestnicy szkolenia byli w stanie w pełni zaangażować podległy zespół i wszystkich pracowników indywidualnie w realizację wyznaczonych im celów i zadań
 
Korzyści :

Optymalizacja organizacji pracy własnej i podległych osób poprzez właściwe delegowanie
Zwiększenie efektywności realizacji poszczególnych zadań
Zastosowanie efektywnych motywatorów do różnych typów pracowników oraz całego zespołu
Wzbudzenie odpowiedzialności i zaangażowania za właściwe wykonanie zadań ze strony pracowników
Dostarczenie pełnych i praktycznych odpowiedzi na pytania w jaki sposób delegować i motywować w codziennej pracy

 
 
Profil uczestników : średnia kadra zarządzająca na produkcji, przedstawiciele kierownictwa, specjaliści, inżynierowie  
 
PROGRAM SZKOLENIA
 
Temat: Wywieranie wpływu na pracowników w środowisku produkcyjnym
 
 
Dzień 1 :
 
Umiejętność odpowiedniego delegowania(…)

http://www.szkolenia24h.pl