Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne.


 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

09-10 lutego 2012r. Rzeszów

 


Grupa docelowa:
Pracownicy urzędów miast i gmin, urzędów pracy, starostw, jednostek administracyjnych zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, pracownicy firm, które są wykonawcami zamówień publicznych, szpitale, uczelnie.

 

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z regulacjami (…)

Zobacz na stronie kursu szkolenia więcej informacji – Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne.