Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Podnieś swoje kwalifikacje wiedzę w temacie szkolenia kursu Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne. – program spotkania gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Prawne,Zamówienia publiczne,prawo zamówień publicznych,prawo ZP,wykonawców,zamawiających (zaplanowane na: 2012-05-31 do 2012-06-01,2012-04-30 do 2012-05-01)  
Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne.
 
 
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA
 

Termin szkolenia
Od 2012-05-31 do 2012-06-01

 

Miejsce szkolenia:
Szczecin

Grupa docelowa:

Pracownicy urzędów miast i gmin, urzędów pracy, starostw, jednostek administracyjnych zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, pracownicy firm, które są wykonawcami zamówień publicznych, szpitale, uczelnie.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z regulacjami prawnymi dotyczącymi systemu zamówień publicznych. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów praktycznych.

 

Korzyści dla użytkowników:

Zaletą szkolenia jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych(…)

dokładne informacje na temat prowadzonego szkolenia kursu znajdziesz na stronie Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne. – informacje na temat ofert szkoleniowych firm szkoleniowych. nauczanie kurs Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne. zapewnia zdobycie uzyskanie kwalifikacji umiejętności.