Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne.

nauczanie Prawne,Zamówienia publiczne,prawo zamówień publicznych,zamawiających (zaplanowane na: 2012-02-09 do 2012-02-10,2012-02-06 do 2012-02-07,2012-01-30 do 2012-01-31,2012-01-24 do 2012-01-25,2012-01-16 do 2012-01-17) Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne.

 
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Termin Szkolenia
09-10 lutego 2012r. Rzeszów
 

Grupa docelowa:

Pracownicy urzędów miast i gmin, urzędów pracy, starostw, jednostek administracyjnych zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, pracownicy firm, które są wykonawcami zamówień publicznych, szpitale, uczelnie.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z regulacjami prawnymi dotyczącymi systemu zamówień publicznych. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów praktycznych.

 

Korzyści dla użytkowników:

Zaletą szkolenia jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
Program szkolenia ujmuje(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne. – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych.