ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA Planowanie, rozliczanie, kontrola

nauczanie Finansowe (zaplanowane na: 2011-11-21 do 2011-11-23) nauczanie skierowane jest do  controllerów  przedsiębiorstw,   służb finansowych, kadry zarządzającej oraz pracowników zaangażowanych w sposób czynny w proces racjonalnego kształtowania kosztów.
 
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie ma ogromny wpływ  na rentowność działalności przedsiębiorstwa, a wiąże się  z racjonalnym kształtowaniem poziomu i struktury kosztów przedsiębiorstwa za pomocą odpowiednich narzędzi.
 
Celem  szkolenia jest zapoznanie słuchaczy ze stosowanymi metodami, narzędziami, sposobami i problemami związanymi z zarządzaniem kosztami przedsiębiorstwa oraz doskonalenie  umiejętności interpretowania i wykorzystywania informacji finansowych (o kosztach i przychodach)  w planowaniu i kontroli. 
 
PROGRAM SZKOLENIA
 
 I.  ZARZĄDZANIE KOSZTAMI – wprowadzenie
Podstawy zarządzania kosztami  

Koszty i kategorie pochodne (straty, wydatki, nakłady) – co powoduje powstawanie kosztów w przedsiębiorstwie
Operacyjne i strategiczne zarządzanie kosztami
Cykl zarządzania kosztami(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA Planowanie, rozliczanie, kontrola – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych.