Zarządzanie Produkcją oraz Systemy Wspomagające Produkcję – Filozofia Lean Management

Zarządzanie Produkcją oraz Systemy Wspomagające Produkcję – Filozofia Lean Management


Wrocław 27-28 czerwca 2011r.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie:
-założeń filozofii lean management i zasad stosowania poszczególnych narzędzi i technik w praktyce;
-technik: 5S, SMED, TPM, Kanban, praca standaryzowana;
-rzeczywistych przykładów udanych rozwiązań w zakresie lean w wybranych branżach;
-skutecznego wdrażania zasad lean management, unikania błędów oraz(…)

Zobacz na stronie kursu szkolenia więcej informacji – Zarządzanie Produkcją oraz Systemy Wspomagające Produkcję – Filozofia Lean Management