ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – WARSZTATY

nauczanie Zarządzanie (zaplanowane na: 2011-08-22 do 2011-08-24) PROGRAM SZKOLENIA:
Blok I
Projekt różni się od typowej działalności operacyjnej. Aby realizować go efektywnie potrzebna jest
podstawowa wiedza na ten temat. Pierwszy blok szkoleniowy wprowadza uczestników w zagadnienia projektu jako sposobu realizacji przedsięwzięć, ukierunkowuje myślenie i porządkuje słownik pojęć.
Projekt jest powoływany w odpowiedzi na określone potrzeby, których zaspokojenie jest jednocześnie celem projektu. Do tego każda ze stron zainteresowanych realizacją projektu – tzw. interesariusze
projektu, (ang. stakeholders) może różnie postrzegać cel projektu. Trudne zadanie kierownika projektu
polega na „przekuciu” celu projektu w jego zakres. Określenia celu projektu dokonuje się w pierwszym
etapie projektu, zwanym inicjacją.
W czasie tego bloku szkoleniowego zostaną poruszone następujące tematy:
 

Czym jest projekt?

Struktura projektu i struktury organizacyjne

Organizacja i struktura macierzowa

Środowisko projektu, jego otoczenie i interesariusze.

Ćwiczenie:(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – WARSZTATY – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych.